آشنایی با رشته طب سنتی ایرانی

طب سنتی ایرانی ( Persian Medicine )، برای شناخت صحیح بیماری و ارائه درمان مناسب، سلامتی تمامی بخش‌های بدن، ژنتیک، شرایط زندگی، ویژیگی‌های روحی، شرایط سنی، جغرافیایی و… را برای یافتن عامل برهم زننده تعادل و توازن جسمی در فرد بیمار در کنار یکدیگر می‌سنجد. برای درمان بیماری در مرحله اول سبک زندگی و به ویژه تغذیه فرد تصحیح شده و پس از اصلاح سبک زندگی، درمان دارویی و اعمال یداوی مانند ماساژ نیز از سایر اصول درمانی در طب ایرانی هستند. دارو درمانی بسیار محتاطانه صورت می‌گیرد، چنانچه محمد بن زکریای رازی در مورد روش درمان چنین می‌فرماید: ” مهما قدرت ان تعالج بالاغذیه فلا تعالج بالادویه و مهما قدرت ان تعالج بالادویه المفرده فلا تعالج بالادویه المرکبه.” به این معنی که تاجاییکه میتوانی با اصلاح تغذیه بیمار را درمان نمایی، داروها را به کار نبر و تاجاییکه میتوانی به وسیله داروهای ساده بیمار را درمان کنی، از داروهای ترکیبی استفاده نکن.بهره‌گیری از طب سنتی ایرانی در کنار طب نوین به صورت تلفیقی راهکاری مناسب در جهت ارتقاء سلامت جامعه باشد.سازمان جهانی بهداشت (WHO) سالهاست که طب سنتی (Traditional Medicine) و طب مکمل (Complementary Medicine) را به رسمیت شناخته است. در بسیاری از کشورها به اهمیت و نیاز حضور دیدگاه طب تلفیقی در نظام طبی جوامع و لزوم برنامه‌ریزی برای گسترش آن پی برده‌اند و تعداد مراکز آموزشی و درمانی طب تلفیقی در سراسر دنیا رو به افزایش است. درکشور ما نیز آموزش و ترویج طب سنتی ایرانی از طریق راه‌اندازی دانشکده های طب سنتی ایرانی و آموزش پزشکان و داروسازان به عنوان نیروهای متخصص در این زمینه آغاز شده و امیدواریم دیدگاه طب ایرانی با حمایت و نظارت جامعه پزشکی به بهترین شکل ادامه یافته و بتواند نقش خود را در ارتقای سلامت جامعه به بهترین شکل ممکن ایفا کند.

دانشگاه هایی که رشته تخصصی طب سنتی ایرانی (Phd) را برای پزشکان ارائه می دهند :

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه شاهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس
دانشکده علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم