مزاج فصل ها : مزاج فصل بهار

مزاج فصل بهار معتدل است. بهار بهترين و معتدلترین فصل سال میباشد. مزاج بهار با مزاج همة سنين بـه خصـوص بـا سالمندان و صاحبان مـزاج سـرد و خشـك موافـق اسـت. افـراد پرخـور و كــم تحــرك مستعد بروز بیماری در این فصل هستند.

از بيماريهاي شايع فصل بهار ميتوان به خونريزي بينـي، سـكته، صرع، انواع ورم ها، سردرد، كنژكتيويت و حساسیت های چشمی، فشـارخـون، سرماخوردگی، خشونت صوت، سـرفه، جـوش های پوستی اشـاره كرد.

بهتر است لباس ها از جنس پنبه نازک و حریر باشد. بوييدن عطرهايي مانند مشك و گلاب مفید خواهد بود. غذاهاي لطيف و زود هضم مانند گوشت بره، تخم مرغ عسلی و  شربت زرشك، ليمو، آلبالو، سكنجبين، ريواس و سماق در این فصل توصیه میشود اما باید از زیاد خوردن و مصرف بی رویه گوشتها، پياز، سير، ترشي پرهیز شود. 

ورزش کافی و پاکسازی بدن (فصد، اسهال و تنقيه ) نیز از دیگر توصیه های این فصل است.

دکتر سوده تیموری – متخصص طب سنتی ایرانی

آزمون مزاج شناسی آنلاین (کلیک نماید)