مزاج فصل ها : مزاج فصل تابستان

مزاج فصل تابستان مايل به گرمي و خشك است. ايـن فصل براي سالمندان و افرادی با مزاج سرد و تر (بلغمي) مناسب است. بيمـاريهـا در فصل تابستان سريع خوب مـيشـود. گرماي تابستان احتمال وقوع برخی از جمله بيماريهاي صفراوي تب ها، لكه هـاي گـرم و درد گوش، درد چشم، زخمهاي درون دهان، چركي شدن زخمهـا، اسهال را افزایش میدهد.

بهتر است لباس های کتانی پوشیده شود و عطرهايي مانند بيد، نيلوفر، گلاب، صندل و گلها و شكوفه هاي داراي مزاج سرد و تر بوییده شود. 

مصرف گوشت ها( ماهي قزل آلا، گوشت مرغ و خروس، كبك، بزغاله و بره ) و ميوه هاي تازه مثل آلو، گيلاس، آلبالو، توت سياه، سيب ترش، به، انار، هندوانه و همچنین  آشاميدن آب انار ترش، آب ليمو، آب غوره، شربت ريواس و سكنجبين، شربت نارنج و  مصرف سبزيجات( كاهو، كدو، اسفناج، خيار ، كاسني، خرفه، خيار چنبر )در این فصل توصیه شده است.

از خوردن غذاها و نوشيدني هاي گرم، زياد خوردن و زياد آشاميدن ، انجام ورزش و حرکات سنگین و خوابیدن در طول روز پرهیز شود.

دکتر سوده تیموری – متخصص طب سنتی ایرانی

آزمون مزاج شناسی آنلاین (کلیک نماید)