مزاج فصل ها : مزاج فصل پاییز

مزاج پاييز سرد و خشك است و مخالف  مـزاج روح انسان، حيوان و نباتات میباشد. اين فصل به سبب تغييرات زیاد دما ، تحليل برندة قواي بـدن و با عث بروز بیماریهای زیادی است.  بهترين شرایط آب و هوایی در پاییز زماني است كه باران زیاد ببارد  و بدترين آن، زماني است كه خشكي زياد باشد.

از بيماريهـاي رايـج در ايـن فصـل ميتوان به درد مفاصـل، سـرطان، درد سـياتيك، سكته و صرع و امراض سودايي مثل جنون، امراض ريـه اشـاره كرد.

بهتر است لباسهای پشمی پوشیده شود وعطرها و گلهاي خوشبوي ملايم بوییده شود. حمام رفتن يك روز در ميان با آب نيمگرم نیز توصیه شده است.

مصرف غذاهاي گرم و تند و گوشت بره ، گوشت گوسفند يكساله و بزغاله نر و مصرف شيريني هاي  بادامی و پسته ایی و میوه هایی مانند خربزه، به، سيب، گلابي، انار نیز در این فصل مفید خواهد بود.

در فصل پاییز پوشاندن سر به ویژه در هنگام خواب به منظور جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی بسیار تاکید شده است. تنقية بدن جهت جلوگيري از احتباس مواد زايد نیز بهتر است انجام شود(بهترين تنقيه: فصد يا اسهال به مسهلات غير قويه چرب كردن بدن با روغن بنفشه و بادام).

بهتر است در این فصل از پرخوري و پرنوشي،  نوشيدن آب بسيار سرد، گوشت گاو و گوشتهاي سرخ شده خوردن، غذاهاي شور و تند و تيز ، خوابيدن در طول روز ، خوابيدن در مكان سرد ،  خوابيدن به دنبال پري معده و حمام كردن با آب سرد پرهیز شود.

دکتر سوده تیموری – متخصص طب سنتی ایرانی

آزمون مزاج شناسی آنلاین (کلیک نماید)