بادکش درمانی

بایگانی برچسب برای: بادکش درمانی

بادكش درمانى

بادکش یکی از روشهای درمانی در طب سنتی ایرانی است که فواید بسیاری دارد و در درمان بسیاری از بیماریھا موثر واقع میشود پزشکان طب سنتی از روش بادکش درمانی برای رفع التھاب ، منظم سازی جریان خون ، حفظ آرامش و نیز انجام ماساژ عمیق در بافت استفاده میکنند