خواب و طب سنتی

بایگانی برچسب برای: خواب و طب سنتی

ارتباط خواب با بیماری ها از دیدگاه طب سنتی ایرانی

میرزایی و فضیلت (1400) در مقاله ای با عنوان ارتباط خواب با بیماری ها از دیدگاه طب سنتی ایرانی با استفاده از کتب معتبر طب ایرانی و همچنین با جستجو در میان پایگاه های علمی جدید ،ابعاد مختلف خواب از نظر طب سنتی و ارتباط آن با بیماری ها را بررسی نمودند.